4. Jihomoravská military skupina

Rangers_preview

Naše skupina vznikla spojením tří týmu, které společně již nějakou dodu cvičí. Preferujeme akce v otevřeném terénu, ale cvičíme i boj v zastavěné oblasti. Pro tuto činnost jsme si vyvinuli vlastní mutaci pravidel, jsou však velmi podobná oficiálním military pravidlům. Zbraně máme téměř všichni semiautomatické a mechanické poháněné oxidem uhličitým. Zaměřujeme se na činnost za nepřátelskou linii a na zpravodajskou a diverzní činnost. Tento úkol není lehký a tak většinu výcviků věnujeme cvičení různých taktických postupů a souhře jednotlivých členů a potažmo i skupin.

Od sezóny 2011 probíhá pět našich vlastních misí, které jsou součásti jednoho scénáře. Mise jsou různé od Výsadku a budování předsunutých pozic v týlu nepřítele, až po hlavní útok na hlavní nepřátelské síly. Některé vycházejí s akcí, které jsme pořádali už dříve, jen jsou doplněny o scénář, tak aby dohromady tvořily jeden příběh. Akce jsou pořádány tak aby jsme se všechny týmy prostřídali a všichni si tak vyzkouší jak dané problémy zvládají.