Vyladění Blow-back mechanizmu

 

Jde o zvýšení efektivity mechanismu optimalizací využití hnacího média. Po provedení níže zmíněných úprav by váš Spyder měl mít podstatně menší spotřebu plynu, hlučnost a zpětný ráz, jeho součástky by se měly míň opotřebovávat a zároveň by jste se s ním měly být schopni dostat na trochu vyšší úsťové rychlosti bez negativních průvodních jevů jako je trhání kuliček, nebo jejich zahýbání v letu. Z hlediska výkonnosti by se měla zvýšit především přesnost při rychlé palbě a při nastavení vysokých úsťových rychlostí. Za pár hodin práce, několika vcelku jednoduchými úpravami standartních součástí levnějšího Spydera dosáhnete stejných výsledků jako by jste si na něj koupily drahé upgrade díly.

1. Vyjmutí starfire vložky ze závěru - starfire vložka je podvod, prodejní trik výrobce, hloupá imitace ventury boltu (který má navíc nějakou hodnotu pouze u zbraní s in-line uspořádáním). Vyjmutím této vložky se o něco zlepší průtok plynu závěrem, takže nebude k dosažení stejné úsťové rychlosti třeba do mechanismu přepouštet tolik plynu (při stejném nastavení zbraně úsťová rychlost běžně naroste zhruba o 12 fps a hlučnost se přitom sníží). Použijte tenké a dlouhé kleště a otáčejte proti směru hodinových ručiček. Otvor pro dřík vložky v závěru pak zaslepte pomocí červíku M6 s trochou teflonové těsnící pásky.

 

Závěr před vyjmutím starfire vložky a poté

 

2. Zbroušení střední části dřiku jehly ventilu a rozvrtání horního otvoru tělesa ventilu - zvyší se průtok plynu dávkovacím ventilem, takže se potřebné množství plynu jednak do komory dostane rychleji a druhak k jeho vpuštění do tělesa ventilu nebude třeba taková energie ze strany uderníku. Všeobecně se tedy zvýší efektivita využití CO2 a sníží hlučnost a namáhání mechanismu. Horní otvor tělesa ventilu rozvrtejte na průměr 7mm (přesně takový má průměr i přepouštěcí otvor v pouzdře závěru), střed dříku jehly zbrušte na průměr 2.8mm (jehlu je vhodné zbrušovat až po jejím zaběhání, kdy jsou jasně patrné krajní polohy a s vyšroubovaným kloboučkem těsnění - cupseal - aby jste jej nepoškodily) a poté nově vytvořené hrany odjehlete a obě součásti důkladně vylapujde. Průtok plynu ventilem by se tím měl zvětšit asi o 45%. Podstatně lepšího výsledku by jste bez zásahu do pouzdra závěru nedosáhly ani při koupi jakýchkoliv obdobných upgrade dílů (NewDesignZ SpyderValve, 32° magnaport valve)


Standartní a upravená jehla ventilu Upravený (vlevo) a standartní ventil

3. Odlehčení úderníku - sníží se setrvačnost zavěrového mechanismu (tedy i zpětný ráz), jeho namáhání, množství plynu nutné k natažení zbraně, hlučnost a zvýší se rychlost operace (zkrátí se délka funkčního cyklu). Standartní úderníky pro Spydery váží mezi 65 a 68 gramy. Odbrušováním středu boků by jste je měly odlehčit alespoň na 54g. Dalšími citlivými úpravami se u úderníků většiny Spyderů postupně lze dostat až na 43g - tedy prakticky stejnou hmotnost jako mají různé nerezové upgrade úderníky. Pro srovnání: úderník vyrobený z titanu váží 36g a nejlepší "skládané" úderníky kombinující kov a plast váží 16-25g (často ovšem na úkor pevnosti). Protože u levné zbraně s blow-back mechanismem, bez regulátoru, není nutné honit každý gram, standartní sériový úderník po odbrušování zcela postačí. Zlepšení po úpravě by každopádně mělo být viditelné.

 

Standartní (65g) a odlehčený (45g) úderník Standartní (65g) a odlehčený (45g) úderník
Standartní (65g) a odlehčený (45g) úderník Standartní (65g) a odlehčený (45g) úderník

 

Současně s odlehčováním úderníku je více než vhodné provést i odlehčení standartního hliníkového závěru, které již bylo popsáno v pasáži věnované eliminaci vydírání závěru. Ačkoliv tu není prostor k takovému snížení hmotnosti jako u ocelového úderníku, při stejné úspoře gramů je vliv odlehčení závěru na funkci o něco větší (vzhledem k ne právě optimálnímu přenosu sil z úderníku na závěr během něhož tu vznikají různé vedlejší síly a odpory).


Ačkoliv to vzhledem ke vlivu výše zmíněných úprav i na snížení hlučnosti a zpětného rázu nemusí být na první pohled příliš patrné, po jejich provedení si budete muset znova nastavit předpětí úderníkové pružiny, kterým se normálně dolaďuje úsťová rychlost. Výkonost zbraně totiž stoupne natolik, že by vám v původním nastavení spolehlivě trhala kule. Přepětí úderníkové pružiny bude třeba srazit dolů minimálně o 1/3. Doporučuji sundat rychlost úplně dolů a od okamžiku kdy vám začne fungovat automatika ji postupně vytáčet nahoru až do okamžiku kdy se začnou objevovat problémy s kulema (trhání/zatáčení). Poté ji zas o něco málo snížit (jako bezpečnostní rezervu) a ještě přeměřit na měřáku. Nastavovat rychlost výhradně "podle citu" nedoporučuji - úpravy na zbrani budou mít totiž mimo snížení hlučnosti a zpětného rázu i ten efekt, že by měla být schopna dosahovat vyšších úsťových rychlostí bez nežádoucích efektů na kuličky (v zásadě jde o úpravy na "nízký tlak"). K optimálnímu vyladění blow-back mechanismu si je dobré pořídit ladící sadu pružin (Spring kit), pružinuna straně úderníku vyměnit za slabší a na straně ventilu za silnější.

 

Zdroje: http://www.pgp.mysteria.cz

 

Přidat komentář