Counter Strike: teroristický útok

Pravidla podle známé PC hry Counter Strike. První verze, položení / zneškodnění výbušniny.

Týmy: dva dvou až čtyř členné týmy, Terrorists(Teroristé) a Counter terrorists (Policisté)

Vybavení: Teroristé musí mít batoh (na výbušninu), kdo nemá batoh nemůže přenášet výbušninu. Policisté musejí mít kleště, kdo nemá kleště nemůže zneškodnit výbušninu. Nějaká atrapa výbušniny, pokud možno s časovačem. V herním prostoru (cca 100 x 100 metrů) se vyznačí 4 různé pozice. Dvě v protilehlích rozích budou výchozí pozice týmů, sem se donese munice a plnění. Zbývající dvě jsou různě v prostoru, měli by však být alespoň 50 metrů od sebe. Na jedno z techto dvou míst se předem umístní atrapa výbušniny. Úkolem teroristů je najít výbušninu (nepovinná část pravidel, jen pro spestření), dopravit ji na druhé místo (pokud se hraje bez hledání výbušniny, můžou teroristé použít jakékoliv z těchto dvou míst) a nastavit ji na odpal (doporučená doba 2:15 - tento čas je zvolen kvůli delšímu zadávání). Policisté mají naopak za úkol znemožnit odpálení výbušniny jakýmkoliv způsobem. Zneškodňování probíha přestřihnutím smyčky z drátu a zastavením odpočtu (to simuluje čas deaktivace výbušniny).
Pauza mezi jednotlivími hrami je cca 5 minut.

Zásah se počítá následovně. Hraje se na zásah. Zásah do těla, krku a hlavy se rovná okamžitá smrt. Zásah do končetiny vyřazuje hráče po dvou zásazích do kterékoliv končetiny (prostě do ruky musí hráč schytat dva zásahy, aby byl vyřazen. Zásahy do různých končetin se sčítají). Hraje se na vety, to znamena, kdo ma ve hře taktickou vestu je potřeba pro jeho vyřazení dvou zásahů do těla místo jednoho.

Časový limit: doporučený limit je 10 (30) minut.
Omezení munice: 50 (100) ks na život. Munice je nepřenositelná. Po spotřebování munice může hráč vyřadit protihráče dotykem ruky na masku / brýle protihráče.

Pravidla:
- začíná se v protilehlích rozích hracího prostoru
- teroristé, kterří mají batoh mohou nalezenou výbušninu sebrat a přenést ji na vytyčené místo (batoh se dá sebrat mrtvole a je libovolně přenositelný)
- je li terorista vyřazen odejde na výchozí stanoviště,
- je li vyřazen terorista přenášenící výbušninu zasažen, upustí výbušninu na místě, kde byl zasažen a také odejde na výchozí stanoviště
- policisté, musejí najít výbušninu a pomocí kleští ji zneškodnit (kleště se dají sebrat mrtvole a jsou libovolně přenositelné)
- je li policista vyřazen odejde na výchozí stanoviště
- je li vyřazen policista zneškodňující výbušninu, výbušnina se musí zneškodnit znovu
- jednou zneškodněná výbušnina nelze znovu použít


příklad atrapy výbušniny:
C4_01.jpg
C4_02.jpg


Návod na instalaci výbušniny:

Potřebné náčiní: drátky cca 15 cm dlouhé

C4_03_s.jpg

Krok jedna - před začátkem hry: Jeden drátek provlíkneme jedním očkem, přetáhneme přes číselník a provlíkne druhým očkem. Pak oba konce ohneme tak, aby drátek pevně držel na místě.

Krok dva - na místě položení výbušniny ve hře: Tlačítky MIN a SEC nastavit dobu (dvakrát MIN a 15 x SEC nastaví 2:15) a spustit odpočet tlačítkem START/STOP.

C4_04_s.jpg
Nastražená výbušnina vypadá takto


Návod na zneškodnění výbušniny:

Potřebné náčiní: štípací kleště nebo jakékoliv kleště schopné přestřihnout strát

Krok jedna - Kleštěmi přestřihnout drát provlečený očky (ten co vede přes display)

Krok dva - Ukončit odpočet stisknutím tlačítka START/STOP a potom současným stisknutím tlačítek MIN a SEC vynulovat počítadlo.

C4_05_s.jpg
Deaktivovaná výbušnina vypadá takto

Přidat komentář