Counter Strike: rukojmí

Jeden tým musí druhému sebrat rukojmí a vrátit ho zpět bez zranění.

Týmy: zachránci, teroristé

Vybavení: Teroristé si vyberou jednoho ze zachránců, který bude dělat rukojmí. Jsou vyznačena dvě místa na držení rukojmí. Poloha jednoho místa je prozrazena zachráncům. Teroristé nevědí které. Určete místo, kde zachránci musí dovést rukojmí a tak vyhrát hru. To se bude jmenovat Útočiště, teroristé budou vědět, kde se nachází.

Časový limit: doporučený časový limit je 30 minut.

Pravidla:
- teroristé mají pět minut na to, aby odvedli rukojmí na jedno ze dvou míst k tomu určených.
- hra začíná zazněním zvukového signálu.
- teroristé nemohou přemístit rukojmí z vyznačené oblasti,
- rukojmí se nemůže pokusit o útěk.
- jestliže je rukojmí zasaženo, tým, který ho má v držení, ho ztrácí.
- rukojmí musí doprovázet minimálně jeden zachránce, když se vrací do útočiště.
- jestliže rukojmí zůstane z libovolného důvodu samo, musí zůstat na místě do příchodu dalších zachránců. Může volat o pomoc.
- zasažený hráč je venku ze hry.
- vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníku.

Vítězství: Teroristé - zastavení zachránců a zabránění dosažení útočiště. Zachránci - zachránit rukojmí a dovést ho do útočiště.

Taktická výhoda: Je velký rozdíl mezi záchranou vlajky a živého rukojmí. Vlajka nemluví, nechce se zastavit a odpočívat, neschovává se za Tebe. Musíte chránit rukojmí za každou cenu. Když je u druhého týmu musíte být velice opatrní, jestliže ho zasáhnete, ztrácíte hru. Hráči mohou stát u rukojmí velice blízko, protože soupeři pravděpodobně nebudou riskovat zastřelí rukojmí.

Přidat komentář