Pravidla hry: BATTLEFIELD

 

Hrana vlajky, každý tým má hlavnístanoviště (command-post) a v herní oblasti jedalších tři až pět (záleží na počtuhráčů). Při obsazení stanoviště týmzapíšečas obsazení a tento čas se pak počítá dobodování. Recyklace je po pěti až desetiminutách na mrtvolišti. Návrat do hryprobíhá přes hlavní stanoviště týmunebopřes stanoviště v držení Generála týmu.Limit munice je 100 kuliček na život,přičemž se munice může sdílet jen mezi členy týmu(nepříteli se munice nebere).Munici je možné tzv. akumulovat – když vászabijí tak na mrtvolišti získáte 100kuliček a nemusíte zbylé kuličky z předchozíhoživota odevzdávat. Pokud hráči dojde munice, může setrvat ve hře apočkat jestli mu někdo z týmu munici půjčí nebo může odejít namrtvoliště a tam získá dalších 100 kuliček, ale bude mu strhnut životjako by normálně umřel. Na každéstraně je určen tzv. Generál a ten má na život 200kuliček a může používatdýmovnice (pokud správce hřiště povolujepyrotechniku) a když je tento člen nanějakém stanovišti, můžou se recyklovaníčlenové vrátit do hry přes totostanoviště (neplatí na hlavním stanovištinepřítele). Jestli že je Generálzasažen dříve než takovýto hráč dorazí nastanoviště, kde byl Generál, musí sehráč vrátit do hry přes hlavní stanoviště. Je lihlavní stanoviště dobito a jelizároveň mrtví i Generál musí hráčpočkat až jeho tým znovu dobije hlavnístanoviště. Generál se může vrátit do hry pokud je v držení jeho týmujakékoliv stanoviště, vrací se přes toho stanoviště a ne přes hlavní.Kdyžjsou všichni hráči týmu namrtvolišti a nemají se kudy vrátit do hry, to znamená, že bylaukořistěna jejich vlajka, počkají na mrtvolišti 5 - 10 minut oddonesení vlajky a po té se vydají do hry i s vlastní vlajkou přeshlavní stanoviště. Hra končí po 120 minutách.

Zabránístanoviště probíhá zápisem týmu a času dobití do archu u příslušnévlajky. Vlajky na hlavním stanovišti jsou rozdílné barvy, zde se nicnezapisuje, ale vlajku je třeba donést na mrtvoliště. Pokud je hráč,který nese vlajku zasažen, vlajku nechá na místě zásahu a odejdenormálně na mrtvoliště. Vlajka může být vrácena zpět na hlavnístanoviště. Body za ukořistění hlavní vlajky se připočítávají až pojejím úspěšném doručení na mrtvoliště.

Hrajese na barvu a zásah platí i do zbraně. Hraje se i na medika a to tak že medikdostane 5 – 10 kartiček či obvazů (podle počtu členů týmu), přičemž každákartička/obvaz může vyléčit jednoho hráče. Nové kartičky/obvazy může medikdostat na mrtvolišti. Každý hráč může být vyléčen jen jednou, výjimkou jeGenerál, toho lze vyléčit dvakrát. Léčit se dají jakékoliv zranění.

Bodování probíhá bod za každou minutu držení vlajky (při sudém počtu stanovišťje jedno předem určené stanoviště bodováno dvojnásobně), Dále je sto bodůpřipsáno týmu, který se zmocní hlavního stanoviště protivníka (zde se jižnepočítá čas, může se ovšem bodovat opakovaně při každém dalším dobití tohotostanoviště). Dále jsou za na mrtvolišti za každý ztracený život jeden bododebrán. Za ztracený život Generála se odebírá bodů pět.

 

Přidat komentář