Rady pro radisty


Úvod:

Radista má na starosti spojení s ostatními družstvy nebotýmy popřípadě s velitelstvím. Druhá jeho funkce je zodpovědnost za mapu.Musí se dokázat zorientovat v terénu a v mapě, protože většinadálkových spojení je uskutečňována směrovou anténou nebo alespoň dipólem (tenvysílá dopředu a dozadu). To znamená, že bez orientace v terénu a mapěnebude moci úspěšně navázat spojení. Jako jediný z týmu je schopný komunikovatna dlouhé vzdálenosti (ne na pár set metrů jako PMR s anténami, co většinoustojí za prd). Měl by být v těsném kontaktu s velitelem, aby ten mohlinformace z velení zprostředkované radisty realizovat bez zbytečnéhoprodlení. Další výbavou je neodmyslitelný doplněk mapy - kompas. Další nepovinnouvýbavou, ale někdy zásadní je GPS, pro rychlejší a snadnější orientaci v terénu.V době, kdy není potřeba udržovat komunikaci, se chová jako dvojka k veliteli,popřípadě granátometčík.

Zbraň:

Zbraň může mít radista v podstatě každou, se kterou je ochoten se vláčet. Ideální je mít zbraň stejnou jako velitel nebo takovou, jež velitelovu zbraň doplňujě. V některých případech velitel nosí jen pistoli a v tom případě je potřeba mít automatickou zbraň s vyšší kadencí pro potřeby krytí velitele. Vhodným doplňkem je přídavný granátomet schopný vrhat granáty na větší vzdálenosti.


Výstroj:

Od radisty se neočekává, že by tahal spoustu munice, ale musí jí mít dostatek. Čili stejně jako každý jiný. Navíc má granáty, a to minimálně tři. Další samozřejmou výbavou je radiostanice schopná pracovat s velkým výkonem v extrémních podmínkách (teplo, mráz, vlhko apod.)


Ve zkratce:

Radista je neodmyslitelnou součástí družstva/skupiny, který zajišťuje spojení a spolupráci s dalšími jednotkami. Musí ovládat pravidla radiového provozu , musí se umět orientovat v terénu a hlídá záda veliteli.

Přidat komentář