Nezařazené

Pravda o kadenci paintballových zbraní?

20, 25, 30 a více. Tak těmito čísly se pyšní výrobci paintballových zbraní a tyto čísla udávají údajnou kadenci jejich výrobků. Zpohodlnělý hráč hledající snadnou cestu k vítězství je uchvácen a v duchu si již maluje obrázek jak po zakoupení tohoto rychlíku bude decimovat šokovaného protivníka smrští kulí. Což o to, obrázek je to jistě potěšující a prodejce kuliček nutí vrnět blahem ale skutečnost je trochu jinde. Popravdě, potřebujeme opravdu takovou kadenci nebo jsme jen obětí mystifikace ?

Je pravdou že kadence je důležitá a i když vím že s tímto tvrzením nebude mnoho hráčů souhlasit, osobně tvrdím že pro vítězství v přestřelce je (samozřejmě spolu s dalšími prvky ) dosti podstatná, obzvláště ve sportovním paintballu. Netvrdím samozřejmě že je nezbytná nebo nejdůležitější ale můžeme-li ji využít, učiňme tak a vítězství je většinou naše. Je li mé tvrzení správné si můžete lehce ověřit formou vzájemného utkání s některým kadencí vyhlášeným týmem nebo klubem, nebudeme zde tedy planě polemizovat a dáme přednost praxi.

Podívejme se spíše jak jsou na tom zbraně které se pyšní údajně velmi vysokou kadencí a je-li tato kadence v praxi reálná. Ono totiž jedna věc je papírový výkon a druhá věc je skutečnost. Vždyť jestliže budu tvrdit že moje zbraň střílí kadencí 60 kul/sec. těžko si to ověříte, když nevíte jak. Nebo víte ? My víme, proto také píši tento všeobecný příspěvek aby světlo poznání osvítilo i vás, byť Jeremiuse to zřejmě neuspokojí, neboť jeho touha po bezpracném a na dálku poskytnutém paintballovém vzdělání je nevyčerpatelná a my s ním bohužel nestačíme držet krok.

Většina hráčů zřejmě nikdy nepřekoná kadenci 5 - 6 kul/sec a to se samozřejmě bavíme o skutečnosti že jsou vlastníky zbraně vybavené el. spouští. Nedejme se zmást, tato kadence je sice velmi,velmi rychlá ale pro stoprocentní jistotu že protivník neproběhne naši palbou naprosto nedostatečná. Jak jsem se nedávno dozvěděl od Beriho z teamu MAFIA pro splnění této podmínky je nutná kadence od 16 kul/sec. Dosáhnout takové kadence vyžaduje velmi mnoho cviku, musíme mít vhodně nastavenou zbraň, upravenou spoušť a denně trénovat některou ze speciálních metod na rozhýbání prstů. A samozřejmě nám to musí umožnit naše zbraň. Výrobci tvrdí že ona to samozřejmě umožní, my si tak jistí nejsme. Ověřit si kadenci můžeme třeba na chronografu nebo přímo na naší zbrani, je-li vybavena patřičným módem. Ovšem zde je jádro problému. Při střelbě např. přes chronograf si tento počítá kolik kuliček jste vystříleli v daném čase. K tomu si přidá několik proměnných hodnot a pokud je vaše kadence vzestupná vypočítá si vaši průměrnou možnou budoucí kadenci a z těchto hodnot vypočítá průměr. U zbraní které vám na displeji vypočítají kadenci jako např. Matrix, Angel nebo Intimidator tento proces probíhá tak, že je vypočtena nejkratší mezera mezi dvěma výstřely za sec. a z toho odvozena kadence za sekundu. Vím že toto vysvětlení je velmi povrchní a laické ale myslím si že pro naše účely je naprosto dostačující. Jak je to tedy s onou kadencí zabraňující proběhnutí protivníka ? A kde mají nejlevnější rohlíky ?

Stejný problém je se zásobníky. Uvažme že např. u VL Revolution 12 V je udávaná rychlost 12 kul/sec. a budeme- li ji zkoušet se zásobníkem mimo zbraň můžeme se dostat na rychlost posuvu až 16 kul/sec. Ovšem v praxi je zásobník bržděn venturou která se zavírá a v tom čase nemůže zásobník samozřejmě podávat. Po otevření boltu si musí zásobník pospíšit a kuličku dopravit na místo ještě před opětovným zavřením. Tím se rychlost posuvu velmi výrazně mění a kolísá. Rychlost posuvu tedy není konstantní. Problémem všech zásobníků které nejsou aktivovány zvukem nebo kde nejsou kuličky tlačeny je že musí čekat na mezery v cyklování a proto jejich rychlost posuvu bude zdržována a prodloužena. Tedy další problém co se týče rychlosti posuvu a s tím související kadence. Vše tedy se vším souvisí.

Dále je tu problém rychlost cyklování solenoidu vs rychlost cyklování systému. Solenoidy nové generace u zbraní jako např. Angel Speed nebo Intimidator Dragon mohou bez problémů pracovat rychlostí až 35 cyklů za sec. Ale zvládne tuto velmi vysokou rychlost i celý systém ? Uvědomme si jakou vzdálenost musí urazit venturi bolt aby umožnil průchod kuličky, kladívko které musí být nataženo a vrženo vpřed, ventily v regulátorech které dávkují médium pro pohon kuličky a je nám jasné že zde to tak rychlé asi nebude ( i proto je tolik důležité důkladné načasování zbraně ) A toto je důvod proč většina paintballových zbraní je prakticky omezena rychlostí 20 kul/sec. I zde se ovšem najdou vyjímky a i my si můžeme pomoci vhodným vyladěním a nastavením zbraně, což je evidentní např. u Impulse AZEliminatoru nebo již zmíněného DYE Matrixu. Zkusme si vzít třeba Impulse AZEliminator a podívat se na chronograf kolik vymačkáme. Bobo z teamu MAFIA vymačkal celkem bez problémů 19 kul/sec,( měřeno na chronografu ) ovšem pustíme-li si nahrávku jeho střelby na studiovém magnetofonu poslechem zjistíme že počet výstřelů byl ve skutečnosti " pouze " 9, víc mu prostě nedovolil zásobník a výpočet chronografu byl tedy založen na výpočtech průměru, stejně jako všechny marketinkové tahy. Ovšem i tato zkouška je velice neobjektivní a výsledky zřejmě zkreslené. Zde si ovšem nepleťme pojmy s dojmy a nemysleme si že ve světle těchto skutečností bude Spyder Flash stejně rychlý jako třeba Matrix, i zde platí přímá úměra.

Setkal jsem se i s teoriemi založenými na velmi přesných a prokazatelných testech které tvrdí že skutečná kadence u současných zbraní vyšší jak 6 kul/sec je fyzicky nemožná. Zde opravdu nevím, osobně si myslím že může být i vyšší ale bohužel nemám možnost provést odpovídající testy. To samozřejmě není ani v možnostech většiny z nás, proto se i nadále bude uvádět kadence teoretická, což si jistě přejí i výrobci. Vždyť byť je to bezpodstatné, přece jenom 60 kuliček za sekundu zní lépe nežli kuliček šest.

Závěr tedy zní : kadence má své opodstatnění a proto ano, pouze nebude asi tak rychlá jak si myslíme a jak výrobce udává.To ovšem není rozhodující, papírová kadence je bezpodstatná, důležité je aby byla tak vysoká abychom přehráli protivníka a zvítězili a o to přece jde. Paintballu zdar.

Zdroje: http://www.militarygames.cz/pravda-o-kadenci-paintballovych-zbrani

Přidat komentář


Foto z akce

 
spinner

Na Fóru

Vyhledávání

Kdo je online

Právě přítomno: 58 hostů a žádný člen