Mise 2: Na území Odporu

 

 

Situace:

Systém se nehodlá smířit s tím, že jej Odpor velice tvrdě napadl. Po zahnání Odporu jednotkou Delta, se odbojáři stáhly do své bašty na Malé Hané. Tam v lesích, budují základnu…

 

 

Operace I. - „Ho-Či-Minova“ cesta

Armáda jde po stopách nic netušícího hnutí Odporu, které si v lesích, jež jsou v okolí vesnic podporující Odpor, buduje základnu.
Jednotka Delta musí zjistit, kde se nachází zásobovací cesta, přes kterou jdou veškeré zásoby do právě budované základny. Delta musí zamezit přísunu zásob a zjistit polohu základny.

 

Realizace:

Odpor na předem určeném místě (známém jen Odporu) složí velkou polní. Budou vyčleněny dvě dvojice, které budou postupně odnášet batohy po zásobovací cestě (jen po všem známé cestě, nikudy jinudy!) do budované základny. Každá dvojice může vzít jen jeden batoh a po doručení se vrátit pro další, atd. Čtveřice, neboli konvoj, může mít doprovod. Střílet můžou jak nosiči batohů, tak doprovod.
Delta může konvoje postupně likvidovat, ale primární je pro ně nejdříve zjistit, kde se nachází budovaný tábor a to zjistí jedině tak, že bude sledovat konvoj.
Konvoj a doprovod se může pohybovat jen po cestě. Pokud spatří nepřítele, nebo bude napaden, může se skrýt maximálně 5m v lese od okraje cesty. Doprovod může sledovat nepřítele do hloubky 50m, dále ne! Odpor se základny se vydá do prostoru jedině tehdy, jestli konvoj a jeho doprovod zjistí přítomnost Delty, nebo bude dokonce napaden. V takovém případě se musí Odpor k místu střetu dostat zase jen po cestě a pak jako doprovod může nepřítele sledovat jen 50m do hloubky lesa.
Delta může na tábor zaútočit až od určitého času (bude se jednat o noční akci). Čím víc Delta zničí lidí během konvoje, tím méně bude mít protivníků při dobývání základny.
Pokud se nepodaří Odporu dopravit některé batohy do základny, tak se pro ně může v reflexních vestách někdo vrátit, aby neležely někde v lese, ale z těchto batohů nesmí nic vlastník nepoužít. Má prostě smůlu, jako by batoh neměl.

 

Operace II.- Likvidace tábora

Delta zaútočí na tábor a zničí ho.

 

Realizace:

Rozsekat Odpor!

 

Operace III.-Stavidlo

Systém hodlá potrestat vesničany za podporu Odporu. Rozhodne se vyslat věrnou Deltu, aby vyhodila do vzduchu stavidlo, což zapříčiní záplavu vesnice podporující Čtvrtý odboj.

 

Realizace:

Delta se vydá k řece ke stavidlu, kde přímo na lávce stavidla (tam odkud se reguluje, přesněji, v minulosti regulovalo spouštění stavidla), odpálí barevnou dýmovnici a megu. Po této likvidaci stavidla se Delta stáhne na nedalekou skálu, odkud zlikviduje poslední zbytky odbojářů.

 

Pravidla:
 

  • Zranění- Jeden zásah nebo jedna dávka do jedné končetiny, může ošetřit medik. Zásah do více končetin nebo kamkoli jinam, smrt. Zranění se ošetřuje po novu, injekční stříkačkou. Na zasažené místo se simuluje stříknutí. Po tom, ošetřený čeká na místě 5min, nic nedělá, a pak se teprve zapojuje zpět do akce. Injekční stříkačka musí být zabalená buď v původním obalu, nebo v nějakém uzavíratelném sáčku. Jen z takovéto stříkačky lze ošetřovat. Recyklují se po každé operaci. Je jich omezený počet. 

  • Hraje se na granáty. Poloměr výbuchu dle MP pravidel, tedy 2,5m. 

  • Na helmu se Nehraje!!! 

  • Munice neomezena.  

  • Recyklace po každé operaci. Na operaci jeden život.  

  • Odposlech zakázán. 

  • V této misi zákaz pyrotechniky, kromě „výbušniny“ na vlak a dýmovnic na „otrávení“ vodního zdroje.